ґендерна рівність

Жінки-філософині, Аристотель та місце жінок у науці

Досліджено проблему меншості жінок у науці, акцентовано на впливі ґендерних
стереотипів на вибір професії, роду та виду діяльності. Наголошено, що жінки вкрай
рідко стають об’єктом спеціальних філософських досліджень.
Проаналізовано праці Аристотеля, його ідеї щодо організації полісу і його
громадян, висловлювання античних мислителів про жінок.

Проблема ґендерної рівності: нові виклики і небезпека

Розглянуто розуміння ґендерної рівності крізь призму християнського світогляду; показано викривлення понять свободаі рівність”. Шляхом аналізу деяких наслідків ґендерної політики в Європі висвітлено небезпеки для інституту родини та виховання дітей, а також загрозу навязування ґендеризму як єдиного прийнятного світогляду.

Legal mechanisms of gender equality in Ukraine

The article studies the regulatory foundation of the implementation and promotion of gender equality in Ukraine. Determination of the effectiveness of legal mechanisms aimed at its regulating, is based on the analysis of relevant legal acts. Based on the comparison of state programs, deficiencies and failures in this area, the direction of further improvement of legal regulation of gender equality in Ukraine, is determined.