географічна інформаційна система (ГІС)

Огляд сучасного стану інформаційного забезпечення функціонування туристичної галузі

This paper is devoted to the overview of current state information support of the functioning for the tourism industry. A structuring of information technologies carried out, identified unresolved problems and proposed solutions.

До питання збору і передачі первинних геофізичних даних в автоматизованих системах

Розглядаються питання передачі первинних геофізичних даних в мережах стільникового зв’язку. Представлено створений пристрій збору даних на найнижчому рівні та передачі інформації кінцевому споживачу для застосування при геофізичному моніторингу геологічних об’єктів. Пристрій може застосовуватися як окремо, так і в складі теренових геоінформаційних систем.

ГІС-технології в аналізі проектів розвитку вітрової енергетики на Прикарпатті

Мета. Серед інвестиційних проектів, пов’язаних з розвитком економіки в регіонах, особливу увагу привертають проекти, які передбачають відведення значної кількості земель, цінних з огляду на їхній екологічний стан, високий рекреаційний ресурс чи інші обставини. Саме до таких типів проектів належать програми розвитку вітрової енергетики. Актуальною є проблема оцінювання якості проектування вітрових парків з урахуванням існуючих ландшафтно-кліматичних умов.

Оновлення топографічних карт Іраку масштабу 1:50000 за знімками, отриманими із супутника IKONOS

Мета. Знаходження точного, швидкого та економічного способу оновлення карт за допомогою інформації, отриманої за даними дистанційного зондування. Проведено усі необхідні дослідження для оновлення карти досліджуваного району міста Кербала (Ірак) масштабу 1: 50000, що востаннє оновлювалась у 1984 році. Методика. Оновлення карти здійснювалось у три етапи.  Перший етап – цифрова обробка космічних знімків і карт за допомогою професійної ГІС ArcGIS9.