геотермальна енергія

COMPARATIVE ASSESSMENT OF RENEWABLE SOURCES FOR CRITICAL FACILITIES OF DECENTRALIZED SUPPLY

The concept of energy supply is widely discussed, but there is no consensus on ways of its provision. In the current research, we have provided an analysis of available combinations of renewable sources for decentral- ized energy supply. It is important for critical facilities on territorial society and district levels. The article considers the safety of the technical component of a complex organizational and technical system by studying the functional relationship between the parameters: temperature, time, active power, hydrogen participation, etc.

Перспективи розвитку геотермальної енергетики Львівщини

Дані геологорозвідувальних робіт, які проводилися у Львівській області, дозволяють говорити про значний енергетичний потенціал геотермальних вод у цьому регіоні. На цей час виявлено 6 свердловин, в яких на глибині понад 3000 м температура геотермальних вод досягає 120 оС. Проте на сьогоднішній день енергетичний потенціал геотермальних вод Львівщини не використовується як з технічних так і економічних причин. В даній статті, опираючись на досвід країн з розвинутою геотермальною енергетикою, зроблено аналіз найпоширеніших схем використання геотермальних ресурсів.

Дослідження факторів геотермальної енергії в глибоких свердловинах

Метою роботи є розроблення і дослідження енергетичного методу видобування геотермальної енергії з глибоких свердловин, яку генерують гірські породи до внутрішнього простору свердловин під час циркуляції в ній промивальної рідини у різних геологічних умовах світу, зокрема в Україні.