геотермальна енергія

Перспективи розвитку геотермальної енергетики Львівщини

Дані геологорозвідувальних робіт, які проводилися у Львівській області, дозволяють говорити про значний енергетичний потенціал геотермальних вод у цьому регіоні. На цей час виявлено 6 свердловин, в яких на глибині понад 3000 м температура геотермальних вод досягає 120 оС. Проте на сьогоднішній день енергетичний потенціал геотермальних вод Львівщини не використовується як з технічних так і економічних причин. В даній статті, опираючись на досвід країн з розвинутою геотермальною енергетикою, зроблено аналіз найпоширеніших схем використання геотермальних ресурсів.

Дослідження факторів геотермальної енергії в глибоких свердловинах

Метою роботи є розроблення і дослідження енергетичного методу видобування геотермальної енергії з глибоких свердловин, яку генерують гірські породи до внутрішнього простору свердловин під час циркуляції в ній промивальної рідини у різних геологічних умовах світу, зокрема в Україні.