GNSS-станції

Дослідження взаємозв’язку між змінами та перерозподілом моменту імпульсу Землі, Антарктичної тектонічної плити, атмосфери та океану

Мета. Метою цієї роботи є опрацювання результатів довготривалих ГНСС-спостережень на перманентних станціях, розташованих на території Антарктичної тектонічної плити; визначення зміни її ротаційних параметрів та моменту імпульсу, обчислення зміни моменту імпульсу Землі , океанічних та атмосферних мас і встановлення взаємозв’язку між цими параметрами. Методика.

Аналіз результатів визначення швидкостей вертикальних рухів земної кори берегової лінії Європи за даними мареографічних та GNSS-спостережень

Мета. Мета виконаного дослідження – виявлення та дослідження розбіжностей у визначенні швидкостей вертикальних рухів земної кори (ВРЗК) Європи за допомогою двох незалежних методів – мареографічних та GNSS-спостережень. Методика. За результатами обчислення середніх швидкостей ВРЗК з використанням мареографічних (±) та GNSS-спостережень (±) виконано інтерполяцію швидкостей вертикальних рухів ( та ) в рівномірно розташованих точках уздовж берегової лінії Європи (через кожні 10 км) та визначено їхні середньоквадратичні похибки ( та ).

Оцінка впливу атмосфери у мережі активних референцних GNSS-станцій

Наведено оцінки впливу тропосфери на точність визначення координат в мережі активних референцних станцій ZAKPOS.