гнучкість полімерів

Залежність лінійної ізобарної термічної розширюваності полімерів від їхньої гнучкості

Отримано рівняння для полімерів, яке пов'язує їхню гнучкість $Y$, визначену в 2019 році, з лінійною ізобарною термічною розширюваністю $\alpha_L$. Таким чином ми кількісно пов'язали термодинамічну властивість з механічною. Розширюваність важлива, оскільки різні матеріали розширюються з різною швидкістю з підвищенням температури; те ж саме стосується і стиснення в результаті охолодження. Отже, зміна температури може спричинити дезінтеграцію композиту без застосування механічної сили.

Механічні та трибологічні властивості полімерів і композитів на їх основі

За допомогою рівняння сформульовано визначення жорсткості полімерів та композитів на їх основі (PBC). Розглянуті трибологічні властивості полімерів та PBC, включаючи тертя (статичне, ковзання та кочення) та зношування. Описані взаємозв'язки між в'язкопружними властивостями і крихкості при випробуваннях на стійкість до подряпин та зв‘язки крихкості з ударною в‘язкістю за методами Шарпі та Ізода. Показано, що гнучкість пов'язана з динамічним тертям, а лінійне теплове розширення пов’язане з крихкістю. Проаналізовано обладнання, необхідне для визначення різноманітних властивостей.