горизонтально-осьова вітроустановка

Структурний і кінематичний аналіз інерційних механізмів складання лопатей горизонтально-осьових вітроустановок

У статті розглянуто різні конструкції інерційних механізмів складання лопатей горизонтально-осьових вітроустановок. Проведено їх структурний аналіз та виведено аналітичні залежності для розрахунку кінематичних параметрів окремих елементів розглянутих механізмів. На основні даних кінематичного аналізу досліджено вплив різних геометричних параметрів механізмів на зміну кута положення лопатей та переміщення регулювальних повзунів. Проаналізовано особливості розрахунку конструктивних параметрів інерційних механізмів складання лопатей горизонтально-осьових вітроустановок.

Розрахунок і конструювання тихохідного горизонтально-осьового вітроколеса з лопатями вітрильного типу

У статті обґрунтовано доцільність впровадження альтернативних джерел енергії у промисловість і сільське господарство України. Багато уваги приділено можливостям використання вітроустановок на території нашої держави. Розглянуто основні проблеми експлуатації сучасних вітроенергетичних установок. Запропоновано конструкцію тихохідного (багатолопатевого) горизонтально-осьового вітроколеса з лопатями вітрильного типу та розраховано параметри його основних елементів (лопатей, маточини вітроколеса, механізму приєднання лопатей тощо).

Kinematic analysis of combined mechanical systems of simultaneous blades turning and folding of horizontal-axis wind turbines.

Various types of combined mechanisms of simultaneous blades turning and folding, which can be used for power regulation and rotation frequency stabilization of horizontal-axis wind turbines, are examined. Kinematic diagrams of certain mechanisms are designed. Analytical expressions for ascertainment of regulation sliders displacements from turning and folding angles are deduced.