Розрахунок і конструювання тихохідного горизонтально-осьового вітроколеса з лопатями вітрильного типу

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті обґрунтовано доцільність впровадження альтернативних джерел енергії у промисловість і сільське господарство України. Багато уваги приділено можливостям використання вітроустановок на території нашої держави. Розглянуто основні проблеми експлуатації сучасних вітроенергетичних установок. Запропоновано конструкцію тихохідного (багатолопатевого) горизонтально-осьового вітроколеса з лопатями вітрильного типу та розраховано параметри його основних елементів (лопатей, маточини вітроколеса, механізму приєднання лопатей тощо). Проаналізовано основні перспективи і переваги використання вітрильних вітроустановок в Україні.

1. НКРЕКП опублікувала структуру тарифів на електроенергію для населення: електронний ресурс. — Режим доступу: https://www.rbc.ua/ukr/news/nkreku-opublikovala-strukturu-tarifov-elektr.... 2. Кузьо І. В. Обґрунтування розвитку вітроенергетичних установок малої та надмалої потужності / І. В. Кузьо, В. М. Корендій // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2010. — № 679: Оптимізація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. — С. 61-68. 3. Корендій В. М. Розвиток і застосування горизонтально-осьових вітроустановок малої потужності / В. М. Корендій // Вісник Тернопільського національного технічного університету. — 2012. — № 3. — С. 182-190. 4. Кудря С.О. Основи конструювання енергоустановок з відновлюваними джерелами енергії / С. О. Кудря, В. М. Головко. — К. : НТУУ «КПІ», 2009. — 202 с. 5. Фатеев Е. М. Ветродвигатели и ветроустановки / Е. М. Фатеев. — М. : СЕЛЬХОЗГИЗ, 1957. — 536 с. 6. Твайделл Дж. Возобновляемые источники энергии / Дж. Твайделл, А. Уэйр. — М. : Энергоатомиздат, 1990. — 392 с. 7. Писаренко Г. С. Опір матеріалів: Підручник / Г. С. Писаренко, О. Л. Квітка, Е. С. Уманський. — К. : Вища школа, 2004. — 665 с. 8. Павлище В. Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин: Підручник / В. Т. Павлище. — Львів : Афіша, 2003. — 560 с. 9. Корендій В. М. Математична модель та методика розрахунку інерційних і жорсткісних параметрів механізму складання лопатей горизонтально-осьової вітроустановки / В. М. Корендій // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні: Український міжвідомчий науково-технічний збірник. — 2013. — № 47. — С. 56-65.

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => KWbh-dqUOMfcvdYXwKolnF8CEggU-8hWBzyXQQC2POM [:db_insert_placeholder_1] => KWbh-dqUOMfcvdYXwKolnF8CEggU-8hWBzyXQQC2POM [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 3.239.117.1 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:4492;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-27 14:33:00.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679916780 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).