Структурний і кінематичний аналіз інерційних механізмів складання лопатей горизонтально-осьових вітроустановок

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті розглянуто різні конструкції інерційних механізмів складання лопатей горизонтально-осьових вітроустановок. Проведено їх структурний аналіз та виведено аналітичні залежності для розрахунку кінематичних параметрів окремих елементів розглянутих механізмів. На основні даних кінематичного аналізу досліджено вплив різних геометричних параметрів механізмів на зміну кута положення лопатей та переміщення регулювальних повзунів. Проаналізовано особливості розрахунку конструктивних параметрів інерційних механізмів складання лопатей горизонтально-осьових вітроустановок. Виведено розрахункові формули для визначення окремих геометричних та інерційних параметрів запропонованих механізмів. Реалізовано відповідні принципові схеми механізмів та розглянуто можливості їх спрощення.

1. Дзендзерский В.А. Ветроустановки малой мощности / В.А. Дзендзерский, С.В. Тарасов, И.Ю. Костюков. — К.: Наукова думка, 2011. — 592 с. 2. Korendiy V.M. Analysis of power regulation mechanisms of horizontal-axis wind turbines and prospects of their improvement / V.M. Korendiy, I.V. Kuzio, V.V. Vergeles // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2014. — № 788: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. — С. 92-100. 3. Burton T. Wind energy handbook / Tony Burton, Nick Jenkins, David Sharpe, Ervin Bossanyi. — Great Britain, Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2011. — 775 p. 4. Spera D.A. Wind turbine technology. Fundamental Concepts of wind turbine engineering / David A. Spera. — New York: ASME, 2009. — 849 p. 5. Korendiy V.M. Kinematic analysis of centrifugal and aerodynamic mechanisms of blades turning and folding of horizontal-axis wind turbines / V.M. Korendiy // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2014. — № 786: Оптимізація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. — С. 40-48. 6. Korendiy V.M. Kinematic analysis of combined mechanical systems of simultaneous blades turning and folding of horizontal-axis wind turbines / V.M. Korendiy, V.I. Lozynskyy // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні: Український міжвідомчий науково-технічний збірник. — 2014. — № 48. — С. 38-46. 7. Кіницький Я.Т. Теорія механізмів і машин: Підручник . — К.: Наукова думка, 2002. — 660 с.