GPS

A Software Service for the Garbage Type Recognition Based on the Mobile Computing Devices With Graphical Data Input

The article describes problems of determining the type and automatic sorting of household waste using mobile computing devices. All of the required hardware and partially software, required for implementation of this service, are already present in modern smartphones.

Вплив абсолютної вологості на точність визначення положення пунктів GPS-приймачами

Мета. Дослідити вплив абсолютної вологості на точність визначення положення пунктів супутникових геодезичних мереж під час спостереження різної тривалості GPS-приймачами. Методика. Вихідними даними для дослідження послужили результати спостережень різної тривалості протягом 50 діб з квітня по жовтень місяць на 17 перманентних станціях Франції та 8 станціях Швейцарії. З цих спостережень сформовано чотири мережі з різною кількістю пунктів (від 8 до 5) та довжинами векторів (середня довжина сторін змінюється від 48,6 км до 5,1 км).

On the unstable state of geological environment in the field of the future earthquake

Sumatra earthquake was accompanied by the similar strains on four deformation stations. This phenomenon can be explained by the unstable state of geological environment in the field of the future earthquake. It is necessary to use the data GPS side by side with the station data in order to obtain the reliable results.

Методика та результати дослідження кінематичних визначень координат пунктів різними GNSS-приймачами

Мета. Метою цього дослідження передбачалося: експериментальне визначення точності координат пунктів геодезичної мережі двочастотними ГНСС-приймачами різних виробників за різних умов спостережень, використовуючи RTK-технології; дослідження можливості під’єднання та отримання фіксованого розв’язку в режимі RTK за наддовгих баз (до 200 км). Методика. Для дослідження точності визначення координат в експериментальних роботах задіяно шість геодезичних бригад, які укомплекто­вувалися шістьма приймачами різних фірм-виробників.

Відновлення міських полігонометричних мереж сучасними супутниковими технологіямиgy

Мета. Мета цієї роботи полягає у дослідженні можливості відновлення міської полігонометричної мережі через використання високоточних супутникових технологій у режимі кінематики реального часу. Методика. Для досягнення поставленої мети задіяно шість геодезичних бригад, які укомплектовувалися шістьма приймачами різних фірм-виробників. Спостереження проводилися як в “статиці”, так і в RTK-режимі, причому, визначення координат пунктів полігонометричної мережі м.

Ефективність застосування супутникових технологій під час виконання земельно-кадастрових робіт у населених пунктах

Мета. Мета цієї роботи полягає у дослідженні ефективності застосування супутникових технологій у режимі кінематики реального часу під час виконання робіт з визначення площ земельних ділянок різних розмірів у межах населеного пункту. Методика. Для реалізації цієї мети експериментальних досліджень ми провели супутникові спостереження на пунктах полігонометрії та тріангуляції м. Чернігова та області. Під час проведення досліджень передбачено отримати контрольні значення координат на базових пунктах, починаючи зі статичних спостережень.