Вплив абсолютної вологості на точність визначення положення пунктів GPS-приймачами

https://doi.org/10.23939/istcgcap2018.01.030
Надіслано: Лютий 15, 2018
Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Мета. Дослідити вплив абсолютної вологості на точність визначення положення пунктів супутникових геодезичних мереж під час спостереження різної тривалості GPS-приймачами. Методика. Вихідними даними для дослідження послужили результати спостережень різної тривалості протягом 50 діб з квітня по жовтень місяць на 17 перманентних станціях Франції та 8 станціях Швейцарії. З цих спостережень сформовано чотири мережі з різною кількістю пунктів (від 8 до 5) та довжинами векторів (середня довжина сторін змінюється від 48,6 км до 5,1 км). Визначено значення абсолютної вологості, використовуючи середні значення температури повітря, атмосферного тиску та відносної вологості, отриманими за показниками з 6 по 22 год. Підібрані такі дні, коли значення абсолютної вологості, суттєво відрізнялися, тобто були найменшими та найбільшими. Опрацювання спостережень виконувалось програмним забезпеченням Trimble Business Center, змінюючи тривалість спостережень (4, 2, 1 год). Загалом нами опрацьовано 1200 сеансів. Порівнявши значення істинних та визначених за результатами спостережень планових координат пунктів мереж, отримані середні квадратичні помилки положення пунктів. Результати. Аналіз отриманих значень середніх квадратичних помилок положення пунктів, отриманих за результатами спостережень, показав що спостерігається тенденція погіршення точності визначення положення пунктів мереж за зростання абсолютної вологості. Порівнювалися значення СКП, отримані за найменших значень абсолютної вологості та найбільших для всіх мереж та різній тривалості спостережень. Таким чином, за зміни абсолютної вологості від 7,0 г/м3 до 13,8 г/м3 та тривалості спостережень 4 год, отримане середнє значення СКП зросло у 1,6 раза (від 4,4 мм до 7,0 мм), за тривалості сеансів 2 год значення СКП зросло у 1,8 раза (від 4,7 мм до 8,3 мм), а для тривалості 1 год – у 2,1 раза (від 6,1 мм до 13,0 мм). Наукова новизна та практична значущість. Середовище поширення супутникових сигналів і досі залишається одним з основних джерел помилок, зокрема тропосфера, у якій по суті “формується” погода. Хоча сьогодні більше увагу акцентують на прогнозуванні погоди використовуючи супутникові навігаційні системи, але існує і зворотний зв’язок. У дослідженні запропоновано враховувати метеорологічні умови, зокрема абсолютну вологість як спосіб зменшення впливу зовнішнього середовища на точність GPS-вимірювань, тобто підвищити їхню якість. Одержані результати проведених досліджень є досить достовірними, оскільки використано значну кількість даних, вони дають змогу рекомендувати вибирати такі дні для спостережень, коли значення вологості є мінімальними (не більшими ніж 12 г/м3). З практичного погляду – це можливість за відомими метеопараметрами, отриманими з прогнозу погоди, встановлювати доцільність виконання спостережень.

 

 

 1. Абсолютна вологість: [Електронний ресурс] // Вікіпедія – вільна енциклопедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Абсолютна_вологість_повітря
 2. Азизов А. А. Использование сигналов навигационных ИСЗ для определения параметров атмосферы / А. А. Азизов, К. П. Гайкович, С. С. Кашкаров, М. Б. Черняева // Изв. ВУЗов. – Радиофизика, 1997. – Т. XLI, № 9. – С. 1093–1110.
 3. Антонович К. М. Совместное использование метеоданных наземных и аэрологических наблюдений при обработке спутниковых измерений / К. М. Антонович, Е. К. Фролова // Вестник СГГА. – 2003. – Вып. 8. – С. 8-13.
 4. Вахнин А. В. Применение метеорологической информации в навигационных системах ГЛОНАСС/GPS: МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ / Вахнин Антон Вячеславович. – Санкт-Петербург, 2012. – 68 с
 5. Заблоцький Ф. Д. ГНСС-метеорологія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 96 с.
 6. Заблоцький Ф. Суха і гідростатична складові зенітної тропосферної затримки / Ф. Заблоцький, Б. Паляниця, Л. Матвієнко, Н. Турчин // Сучас. досягн. геодез. науки та вир-ва: зб. наук. пр. Зах. геодез. т-ва УТГК. – Л.: Вид - во Львівської політехніки, 2011. – Вип. ІІ. – С. 92-95.
 7. Иванов В. А. Влияние климатических и геофизических явлений на помехоустойчивость приема радионавигационных сигналов систем ГЛОНАСС/GPS / В. А. Иванов, Н. В. Рябова, А.В. Зуев, А. А. Кислицын, П. М. Ершов // II Всероссийские Армандовские чтения [Электронный ресурс]: Радиофизические методы в дистанционном зондировании сред / Материалы V Всероссийской научной конференции (Муром, 26-28 июня 2012 г.) – Муром: Изд.-полиграфический центр МИ ВлГУ, 2012. – 567 с.
 8. Каблак Н. І. Моніторинг осадженої водяної пари на основі обробки ГНСС-даних / Н. І. Каблак // Космічна наука і технологія. – 2011. – Т. 17. – № 4. – С. 65-73.
 9. Каблак Н. І. Сучасні підходи до визначення та використання тропосферних затримок GNSS сигналів / Н. І. Каблак // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2009. – Вип. 72. – С. 22–27
 10. Коворотный А. Л. Сравнительный анализ моделей для оценки полного влагосодержания тропосферы над Харьковским регионом посредством GPS-измерений / А. Л. Коворотный, Ф. В. Кивва, Ю. В. Гончаренко, В. Н. Горобец, А. И. Горб // Радіофізика та електроніка. – 2014. – Т. 5(19), № 4. – С. 21-26
 11. Хуторова О. Г. О перспективах исследования неоднородной структуры тропосферы с помощью сети приемников GPS-ГЛОНАСС / О. Г. Хуторова, А. А. Васильев, В. Е. Хуторов // Оптика атмосферы и океана. – 2010. – 23. – № 6. – С. 510–514.
 12. Devis M. S. GPS meteorology: remote sensing of atmospheric water vapor using the Global Positioning System / M. S. Devis, S. Businger, T. A. Herring [et al.] // J. Geophys. – 1992. – V. 97. – P. 15787-15801.
 13. Hofmann-Wellenhof В. Global Positioning System. Theory and Practice / В. Hofmann-Wellenhof, Н. Lichtenegger, J. Collins. – Wien; N.Y.: Springer-Verlag, 1994. – 356 p.
 14. Mendes V. B. Tropospheric Zenith Delay Prediction Accuracy for Airborne GPS High-Precision Positioning / V. B. Mendes, R. B. Langley // Proceedings of The Institute of Navigation 54th Annual Meeting, Denver, CO, U.S.A., 1–3 June 1998. – P. 337–347.
 15. Schueler T. On Ground-Based GPS Tropospheric Delay Estimation Dissertation / T. Schuelеr. – Schriftenreihe 73, Studiengang Geodäsie und Geoinformation Universität der Bundeswehr München, February 2001, online: http://137.193.32.1/Forschung/TropAC/docs/phd/index.html.