інформаційна технологія

Сloud services and their selection algorithm

Описано архітектуру хмарних сервісів та основні технології для алгоритму вибору сервісів (послуг). Аналізовано хмарні обчислення є актуальними для різного виду програмного забезпечення та розподілених обчислень, які ґрунтуються на доступі до Інтернету, що означає, що користувачі можуть отримати доступ до сховищ і програм з віддалених серверів за допомогою web-браузерів чи інших стаціонарних або мобільних терміналів.

Забезпечення групової анонімності як задача пошуку потоку в мережі мінімальної вартості

Показано, що задачу забезпечення групової анонімності даних можна розглядати як узагальнену задачу пошуку потоку мінімальної вартості в мережі, на архітектуру якої накладено нечіткі обмеження. Для розв’язання цієї задачі запропоновано нову інфор- маційну технологію. Результати застосування технології проілюстровано за допомогою прикладу на основі реальних даних.

Інформаційні технології для організації профорієнтаційної роботи

Розроблено елементи інформаційної технології для організації профорієнтаційної роботи вищого навчального закладу.