Інформаційні технології для організації профорієнтаційної роботи

1
Національний університет "Львівська політехніка"

Розроблено елементи інформаційної технології для організації профорієнтаційної роботи вищого навчального закладу.

1. Агапонов С.В. Джалиашвили З. О. Засоби дистанційного навчання. Методика, технологія, інструментарій // BHV Петербург, 2003.

2. Синепол В.С., Цикин И.А. Применение современных программно-аппаратных средств компьютерной видеоконференцсвязи для создания интерактивных информационно-обучающих систем //Всероссийская научно-методическая конференция “Телематика 95”. - С.-Петербург, 1995.

3. Никитин А.Б., Синепол В.С., Сороцкий В.А., Цикин И.А. Интерактивные информационные технологии на основе Web-серверов и систем компьютерной видеоконференцсвязи. Дистанционное образование, №1, Москва, 1998