Сloud services and their selection algorithm

Прийнято: Березень 28, 2017
1
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра систем штучного інтелекту

Описано архітектуру хмарних сервісів та основні технології для алгоритму вибору сервісів (послуг). Аналізовано хмарні обчислення є актуальними для різного виду програмного забезпечення та розподілених обчислень, які ґрунтуються на доступі до Інтернету, що означає, що користувачі можуть отримати доступ до сховищ і програм з віддалених серверів за допомогою web-браузерів чи інших стаціонарних або мобільних терміналів. Описуються ресурси стаціонарних та мобільних терміналів, які є обмеженими, саме тому хмарні обчислення є правильним інструментом, який забезпечить термінали різного роду потужними ресурсами для досягнення складних сервісів. Розглянуто архі-тектуру хмарних сервісів та ключові алгоритми вибору сервісів з адаптивними виконан-нями і мінімальними витратами. Запропонована архітектура хмарних сервісів є небезпід-ставною, а наведені алгоритми вибору необхідного сервісу є доступними, можуть змінювати масштаб та є водночас адаптивними до різних типів сервісних і клієнтських середовищ.

Raman, T. V. Cloud computing and equal access for all. Proceedings of the 2008 international cross disciplinary conference on Web accessibility (W4A), Apr. 2008, 1–4. DOI= http://doi.acm.org/10.1145/1368044.1368046.

2. Brian Hayes. Cloud computing. Communications of the ACM, July 2008, vol. 51, no. 7, 9–11.

3. Vouk, Mladen A. Cloud computing - Issues, research and implementations. Proceedings of the International Conference on Information Technology Interfaces (ITI’08), June 2008, 31–40.

4. Philip K. McKinley, Farshad A. Samimi, Jonathan K. Shapiro, and Chiping Tang. Service Clouds: A Distributed Infrastructure for Constructing Autonomic Communication Services. Proceedings of the 2nd IEEE International Symposium on Dependable, Autonomic and Secure Computing (DASC’06), Sept.2006, 341–348.

5. Robert L. Grossman, Yunhong Gu, Michael Sabala, and Wanzhi Zhang. Compute and storage clouds using wide area high performance networks. Future Generation Computer Systems, vol. 25, no. 2, 179–183.

6. Milojicic Dejan. Cloud computing: Interview with Russ Daniels and Franco Travostino. IEEE Internet Computing, vol. 12, no. 5, 7–9, 1048.