інноваційне підприємство

Проблеми формування системи контролінгу міжнародної інноваційної діяльності підприємств

У статті сформовано структуру системи управління міжнародною інноваційною діяльністю підприємств, у якій контролінг міжнародної інноваційної діяльності підпри- ємств реалізовується засобами господарського обліку, аналізу, контролю та аудиту. Ідентифіковано елементи системи контролінгу міжнародної інноваційної діяльності підприємств, а саме: організаційні, юридичні, функціональні, техніко-технологічні та фінансові елементи, елементи міжнародної співпраці та кадрової політики.

МАРКЕТИНГОВО-ЛОГІСТИЧНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ ІННОВАЦІЙНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Досліджено сутність та переваги маркетингово-логістичного управління з позиції ефективності роботи підприємства та функціонування маркетингово-логістичної діяльності. Запропоновано науково-методичний підхід до організування системи “постачальники – екологічне інноваційне підприємство – маркетинг – споживачі” з метою екологічної оптимізації матеріальних потоків на підприємстві. Побудовано концептуальну модель взаємодії системи маркетингової інформації із зовнішнім середовищем задля раціоналізації маркетингової діяльності та управлінських процесів екологічного інноваційного підприємства.