інституціоналізація

Створення, інституціоналізація та правове регулювання Blockchain (Блокчейн): аспекти міжнародного досвіду

Висвітлено дискусійні питання історії створення технології Blockchain та аспекти міжнародного досвіду її інституціоналізації та правового регулювання.

Інституціоналізація демократії: сутність, основні концепції, підходи

Здійснено концептуальний аналіз питань інституціоналізації демократії та її впливу на державне управління, відповідно до чого доведено, що у випадку неспроможності ефективного функціонування інституціоналізації демократії відбуваються деструктивні зміни у всіх сферах суспільного життя.

Institutionalization of innovations in the context of strengthening economic security of a state and enterprises

The description of factors that determine the characteristics of the institutional environment is given in the article. The necessity of a more in-depth study of the problems associated with institutionalization of innovation in the context of strengthening the economic security of all market participants and improving management capitalization economy is proved. Attention is focused on strengthening the processes of institutionalization of innovation in terms of exacerbation of systemic crisis in Ukraine.

ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЯК УМОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Обґрунтовано необхідність інноваційно-технологічних змін як головного фактору інноваційного розвитку країни. Проаналізовано стан інноваційної діяльності України за допомогою міжнародних індексів, що оцінюють науково-технологічну та інноваційну конкурентоспроможність країни, і їх ранжування. Визначено фактори, які заважають впроваджувати новітні досягнення, та головні проблеми національної економіки щодо проведення інноваційно-технологічних змін.