інтергелева система

Взаємна активація і сорбція рідко-зшитої сітки в інтергелевій системі на основі гідрогелю поліметакрилової кислоти та полі-4-вінілпіридину відносно лантан йонів

Досліджено сорбційну здатність інтергелевої системи гідрогель поліметакрилової кислоти (gPMAA) – полі-4-вінілпіридин (gP4VP) відносно йонів лантану. Вивчено взаємну активацію гідрогелів у водному середовищі, зокрема залежність коефіцієнта набухання, питомої електропровідності і рН водних розчинів. Визначено, що максимальна активація гідрогелей відбувається за мольного співвідношення gPMAA:gP4VP = 3:3.

Вплив початкового стану гідрогелю на електрохімічні та об‘ємно-гравиметричні властивості гідрогелів в інтергелевій системі гель поліакрилової кислоти і гель полі-4-вінілпиридину

Досліджено електрохімічні властивості інтергелевої системи гідрогель поліакрилової кислоти (гПАК) – гель полі-4-вінілпиридину (гП4ВП) та конфірмаційні властивості вихідних гідрогелів в залежності від початкового стану гідрогелів. Області максимальної активації: для сухих гідрогелів – гПАК:гП4ВП = 5:1 і 1:5, для набухлих – 5:1, 2:4 и 1:5.