інтернаціоналізація

Розвиток митної інфраструктури на українсько-польському кордоні в умовах інтернаціоналізації бізнесу

Обґрунтовано актуальність розвитку митної інфраструктури на українсько-польському кордоні в умовах інтернаціоналізації бізнесу. Проаналізовано стан і тенденції розвитку міжнародної торговельної співпраці України та Польщі. Ідентифіковано стратегічно важливі пункти пропуску на українсько-польському кордоні та охарактеризовано пріоритетні напрями розвитку митної інфраструктури обраних пунктів пропуску. Акцентовано увагу на важливості поширення практики будівництва нових пунктів пропуску, зокрема спільного контролю.

Ukrainian enterprises internationalization: regulatory support and institutional regulation

In a globalized economy and increasing linkages between national economies around the world, understanding of internationalization is the key to effective doing business in foreign markets. Theoretical researches of internationalization by Ukrainian scientists are at an early stage. Today remain the unexplored question of regulatory framework and institutional regulation of enterprises internationalization. The economic studies are not detected systematization of legislation Ukrainian enterprises nternationalization. In foreign sources of these issues are not covered at all.

Influence of internationalization on consumer exclusion from the financial services market

This paper presents the results of research identifying on the impact of the internationalization process of financial services on the development of the phenomenon of financial exclusion of consumers. Results shows that level of financial exclusion of consumers, both discretionary and mandatory, is very high. Consumers more often face difficulties in using services of foreign financial institutions rather than of domestic ones. This is particularly notable with respect to the need of fund saving and taking financial commitments.

Essential characteristics of the Ukrainian economy internationalization

In the current global economic system businesses normally operate in many geographic
markets and therefore the study of the key problems of business internationalization, such as an
enterprise entering a foreign market or foreign market presence activities is very relevant at the
moment.
In this article, we systematize different approaches used by international and local
researchers to reveal the essence of “internationalization” category as well as their own
definition of “internationalization”. We also examine actual status and the dynamics of

Використання інструментів корпоративної соціальної відповідальності під час формування маркетингової стратегії інтернаціоналізації підприємств

Досліджено можливості удосконалення маркетингової стратегії за рахунок використання нових інструментів, одними з яких для українських підприємств є інструменти корпоративної соціальної відповідальності. Узагальнено визначення поняття корпоративної соціальної відповідальності, а також визначено основні інструменти корпоративної соціальної відповідальності та взаємозв’язок інструментів корпоративної соціальної відповідальності та заходів маркетингової стратегії інтернаціоналізації підприємств.

ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Обґрунтовано необхідність вивчення й систематизації чинників, що впливають на розвиток логістики в Україні. Викладено результати дослідження зовнішніх чинників впливу на розвиток логістики з урахуванням процесів глобалізації, інтернаціоналізації й інтеграції в різних сферах суспільного життя. Виконано узагальнену систематизацію найзначущіших факторів впливу на розвиток логістики. Визначено основні причини, що зумовили появу чинників впливу на розвиток логістики на сучасному етапі економічних перетворень.