іоносфера

Структура та динаміка квазіпостійного магнітного поля Землі на її поверхні та у ближньому космосі

Визначення просторово-часової структури магнітного поля Землі (МПЗ) на її поверхні та в ближньому космосі є вкрай необхідним та актуальним, в зв’язку з її впливом на характер проходження процесів в магнітосфері та іоносфері, а також на механізми та величину магнітних збурень, які розглядаються в якості суттєвого екологічного фактора. 

Визначення параметрів іоносфери і методика їх перетворення з GNSS-спостережень

Мета. Розв’язування задач координатно-часового забезпечення на основі безперервних GNSS-спостережень базується на опрацюванні великих масивів даних кодових та фазових вимірювань. Одним із можливих додаткових варіантів такого опрацювання є обчислення числових характеристик впливу іоносфери на поширення сигналів від супутників – значень загальної концентрації електронів TEC. Ці характеристики  відображають динаміку іонізації атмосфери, що важливо з погляду моніторингу навколоземного простору.

Методика усереднення даних для побудови регіональної моделі іоносфери

Мета. Розробити алгоритм регулярного усереднення часових рядів VTEC для дослідження добового ходу параметра іоносфери із застосуванням емпіричних методів аналізу. Методика. Для вдосконалення підготовки даних, які використовуються для побудови регіональної моделі іоносфери, здійснено усереднення показника VTEC на 17 станціях з мережі ZAKPOS. Значення VTEC визначено за допомогою створеного авторами алгоритму за 25 днів 2013 року. Результати.