Структура та динаміка квазіпостійного магнітного поля Землі на її поверхні та у ближньому космосі

1
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
2
Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України

Визначення просторово-часової структури магнітного поля Землі (МПЗ) на її поверхні та в ближньому космосі є вкрай необхідним та актуальним, в зв’язку з її впливом на характер проходження процесів в магнітосфері та іоносфері, а також на механізми та величину магнітних збурень, які розглядаються в якості суттєвого екологічного фактора. 

  1. Орлюк М.І. Магнітосфера Землі// Екологічна енциклопедія: У 3 т./ редколегія: А.В.Толсто­ухов (головний редактор) та ін. – К.: ТОВ “Центр екологічної освіти та інформації”.- 2007. - Т.2: Є-Н. — 416 с (С.266).
  2. Орлюк М.И., Роменец А.А.. Новый критерий оценки пространственно-временной возмущен­ности магнитного поля Земли и некоторые аспекты его использования// Геофизич. Журн., 2005.—Т.27, №6. – С.1012-1023.
  3. Яновский Б.А. Земной магнетизм. — М.: Наука, 1978. — 580 с.
  4. http://omniweb.gsfc.nasa.gov/vitmo/igrf_vitmo.html