каталіз

ЕЛЕКТРООКИСНЕННЯ CH3OH НА ПОВЕРХНІ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ Pd-Au/GC ЕЛЕКТРОДІВ

Бінарні системи паладію Pd-М (М – d-метали): Pd-Ni, Pd-Cu, Pd-Ag, Pd-Au – тип біметалевих наноматеріалів, які в останнє десятиліття є предметом зацікавленості завдяки підвищеній каталітичній активності в процесах анодного окиснення низькомолекулярних органічних речовин, зокрема для окиснення етанолу, метанолу, гліцерину, форміатної кислоти, що є предметом застосування у сенсорах й, особливо в паливних елементах. Перспективною для останніх в аспекті каталізу анодних і катодних процесів є система Pd-Au.

Інтенсифікація каталітичного окиснення циклогексану

Розглянуто методи інтенсифікації процесу рідиннофазного окиснення циклогексану в присутності складних каталітичних систем, каталітичних розчинів та індивідуальних каталізаторів. Визначено кількісний та якісний вплив бінарних каталітичних систем, до складу яких входить нафтенат кобальту та органічні модифікатори різної природи. Проведені дослідження підтверджують припущення про комплексоутворення за участю компонентів каталітичних розчинів у реакційному середовищі. Побудовано структурну формулу ймовірного проміжного каталітичного комплексу.

Багатоатомні спирти у процесі окиснення циклогексану

Quantitative and qualitative influence of the binary catalytic systems containing [cobalt naphthenate – polyhydric alcohol] on liquid-phase homogeneous catalytic oxidation of cyclohexane was considered. Розглянуто кількісний та якісний вплив бінарних каталітичних систем складу [нафтенат кобальту – багатоатомний спирт] на рідиннофазне гомогенно-каталітичне окиснення циклогексану. 

Використання амінокислот в процесі окиснення циклогексану

The basic regularities of influence of amino acid glycine in the homogeneous liquid-phase catalytic cyclohexane oxidation was researched. 
Досліджено  основні  закономірності  впливу  амінокислоти  гліцин  на  рідиннофазне гомогенно-каталітичне окиснення циклогексану.

Research of action mechanism of catalytic solutions in the oxidization process of cyclohexane

In the article intercommunication is considered between efficiency of action of difficult catalytic solutions [cobalt naftenate – polyethyleneglicol – cyclohexanone] in the process of liquid-phase oxidization of cyclohexane and complexes formation between the component components of catalytic solutions.

Iron Molybdate Catalyst Stabilized by Calcium Oxide for Methanol to Formaldehyde Conversion

Regularities of methanol oxidation by atmospheric oxygen on the catalyst Fe2(MoO4)3/MoO3/CaO = 1 : 0.7 : 0.3 have been studied. It was found that the speed of the process in a model flow reactor obeys the first order equation with the observed rate constant of 1.0 sec1 and the apparent activation energy of 65 kJ/mol. It was established that the selectivity of formaldehyde in the process with once-through conversion over 45 % sharply decreases.

Alkylation of 2,6-di-tert-Butylphenol with Methyl Acrylate Catalyzed by Potassium 2,6-di-tert-Butylphenoxide

The kinetics of catalytic alkylation of 2,6-di-tert-butylphenol (ArOH) with methyl acrylate (MA) in the presence of potassium 2,6-di-tert-butylphenoxide (ArOK) depends on the method for the preparation of ArOK. The reaction of ArOH with KOH at temperatures > 453 K affords monomeric ArOK, which properties differ from those in the case of potassium 2,6-di-tert-butylphenoxide synthesized by the earlier methods. The regularities of ArOH alkylation depend on the ArOK concentration, the ArOH:MA ratio, and the effect of microadditives of polar solvents.

Вплив солей барію на фізико-хімічні та каталітичні властивості Fе-Te-Мо-Ох каталізатора реакції окиснювального амонолізу ізобутилового спирту

Досліджено вплив солей барію (нітрат, сульфат, хлорид) на фізико-хімічні і каталітичні властивості Fe:Te:Мо (1:0,85:1) оксидного каталізатора реакції окиснювального амонолізу ізобутилового спирту (ІБС) в метакрилонітрил (МАН). Встановлено, що кращим за виходом МАН є каталізатор (Кт), промотований ВаСІ2 (Ва/Мо = 0,1). Показано, що промотори збільшують питому поверхню (Sп) Кт та впливають на його поверхневу кислотність, що покращує ефективність каталізатора в реакції окиснювального амонолізу ІБС в МАН.