каталізатор

Вплив Br-прищеплених багатошарових вуглецевих нанотрубок на модельне окиснювальне середовище

Досліджено два зразки бромвмісних багатошарових вуглецевих нанотрубок [(Br)n-MWCNTs], отриманих плазмохімічним методом, в рідкофазному ініційованому окисненні кумолу. Підтверджено потужний каталітичний ефект [(Br)n-MWCNTs] і рекомендовано використовувати їх як активні додатки при окисненні алкілароматичних вуглеводнів. Показано, що такий ефект викликаний особливостями електронної конфігурації [(Br)n-MWCNTs]. Для з'ясування механізму прискореної дії функціоналізованих трубок проведено модельний експеримент з одношаровою вуглецевою нанотрубкою [(Br)n-SWCNTs] за стандартних умов.

Оксид ніобію як каталізатор піролізу поліпропіленових і поліетиленових відходів

Проведено піроліз в скляному реакторі і термогравіметричний аналіз поліпропілену і поліетилену з додаванням і без додавання оксиду ніобію як каталізатора. Показано, що оксид ніобію добре зарекомендував себе при піролізі окремо як поліпропілену, так і поліетилену. При використанні суміші поліпропілену з поліетиленом каталізатор зменшує час піролізу.