кінематичні параметри

Порівняльна характеристика кінематичних параметрів плоско штанцювального преса

Мета. Проведення порівняльної характеристики кінематичних параметрів розробленого плоско штанцювального преса, приводний механізм рухомої натискної плити якого містить розклинювальні важелі, ролики, кулачок і пружину, при двох законах періодичного руху вихідної ланки (ролика). Методика. Матеріалом досліджень обрано плоско штанцювальний прес, для якого було розроблено нову конструкцію приводного механізму рухомої натискної плити, на який отримано патент України на винахід.

Generalized design diagram and mathematical model of suspension system of vibration-driven robot

Problem statement. Mobile robotic systems are widely used in various fields of industry and social life: from small household appliances to large-size road-building machinery. Specific attention of scientists and designers is paid to the vibration-driven locomotion systems able to move in the environments where the use of classical wheeled and caterpillar robots is impossible or inefficient. Purpose.

Аналіз кінематики відцентрово-аеродинамічних механізмів повороту і складання лопатей горизонтально-осьових вітроустановок

Розглянуто різні типи механізмів повороту і складання лопатей, які можуть використовуватися з метою регулювання потужності та стабілізації частоти обертання горизонтально-осьових вітроустановок. Побудовано кінематичні схеми відповідних механізмів. Виведено аналітичні вирази для встановлення залежностей переміщень регулювальних повзунів і відцентрових тягарців від кута повороту лопаті. Наведено рекомендації щодо розрахунку їх кінематичних параметрів (аналогів швидкостей і пришвидшень)