Порівняльна характеристика кінематичних параметрів плоско штанцювального преса

2022;
: cc. 86 - 95
1
Українська академія друкарства
2
Українська академія друкарства
3
Українська академія друкарства

Мета. Проведення порівняльної характеристики кінематичних параметрів розробленого плоско штанцювального преса, приводний механізм рухомої натискної плити якого містить розклинювальні важелі, ролики, кулачок і пружину, при двох законах періодичного руху вихідної ланки (ролика). Методика. Матеріалом досліджень обрано плоско штанцювальний прес, для якого було розроблено нову конструкцію приводного механізму рухомої натискної плити, на який отримано патент України на винахід. Аналітичні дослідження кінематичних параметрів плоско штанцювального преса, з подальшим їхнім порівнянням, проведено для двох традиційних, для пакувального машинобудування, законів періодичного руху виконавчої ланки (ролика). Геометричні розміри плоско штанцювального преса обрані з урахуванням матеріало- ощадності та із забезпеченням компактності. Результати. У роботі встановлено, що в досліджуваному плоско штанцювальному пресі із заданими геометричними розмірами синусоїдальний закон періодичного руху виконавчої  ланки характеризується такими параметрами: максимальна  швидкість ролика  Vr   = 0,498 м/с, максимальне пришвидшення ролика Wr = 1,446 м/с2, максимальна швидкість натискної плити Vп = 0,193 м/с, максимальне пришвидшення натискної плити Wп = 0,588 м/с2. Тоді, як для косинусоїдального закону періодичного руху справедливі такі показники: максимальна швидкість ролика складає Vr = 0,391 м/с, максимальне пришвидшення ролика Wr = 1,194 м/с2, максимальна швидкість натискної плити Vп = 0,160 м/с та максимальне пришвидшення натискної плити Wп = 0,826 м/с2. В результаті порівняльної характеристики кінематичних параметрів плоско штанцювального преса стало очевидно, що при синусоїдальному законі періодичного руху максимальна швидкість ролика вища у 1,27 раза, максимальне пришвидшення ролика більше в 1,21 раза, максимальна швидкість натискної плити вище в 1,21 раза, однак максимальне пришвидшення натискної плити є меншим у 1,40 раза. Наукова новизна. Проведено аналітичні дослідження та порівняльну характеристику розробленого плоско штанцювального преса для двох законів періодичного руху виконавчої ланки, приводний механізм рухомої натискної плити якого складається із розклинювальних важелів, роликів, кулачка та пружини. Продемонстровано, що закон періодичного руху виконавчої ланки суттєво впливає на кінематичні параметри плоско штанцювального преса при аналогічних геометричних розмірах. Практична значущість. Отримані результати досліджень кінематичних параметрів плоско штанцювального преса можуть бути використанні для подальших досліджень, зокрема для: силового синтезу плоско штанцювального преса; напрацювань на відмову; величини пружних деформацій та товщини спрацьовування деталей, які перебувають в постійному контакті (кулачок і ролик).

 1. Прес штанцювального автомата: пат. 118155 Україна: МПК B31B 50/52, B26F 1/40, F16H 21/34, B30B 1/26, B30B 1/18 / Регей І. І., Радіховський І. А., Книш О. Б., Млинко О. І. № а201711500; заявл. 24.11.2017; опубл. 26.11.2018. Бюл. № 22. 5 с.
 2. Прес штанцювального автомата: пат. 120823 Україна: МПК B26F 1/14, B31B 50/14, B31B 50/88, B30B 1/26 / Регей І. І., Книш О. Б., Іваськів Б. Р., Терницький С. В., Бегень П. І. № а201902645; заявл. 18.03.2019; опубл. 10.02.2020. Бюл. № 3. 5 с.
 3. Прес штанцювального автомата: пат. 102323 Україна: МПК B26F 1/14, B26F 1/40, B31B 1/24 / Регей І. І., Кузнєцов В. О., Коломієць А. Б., Дмітращук В. С. № а201201944; заявл. 21.02.2012; опубл. 25.06.2013. Бюл. № 12. 4 с.
 4. Прес штанцювального автомата: пат. 113347 Україна МПК B31B 1/14, B31B 1/24, B26F 1/38, B31B 1/40, F16H 21/34 / Регей І. І., Пасіка В. Р., Кузнєцов В. О., Влах В. В. №а 201508496; заявл. 31.08.2015; опубл. 10.01.2017. Бюл. № 1. 4 с.
 5. Прес штанцювального автомата: пат. 107868 Україна: МПК B31B 1/14, B26F 1/38 / Регей І. І., Хведчин Ю. Й., Зелений В. В. № а201306886; заявл. 01.06.2013; опубл. 25.02.2015. Бюл. № 4. 4 с.
 6. Кузнєцов В. О., Коломієць А. Б., Дмітращук В. С. Параметричні дослідження привода натискної плити у штанцювальній машині. Упаковка. 2012. № 6. С. 31-34.
 7. Кузнєцов В. О., Регей І. І., Влах В. В. Модернізація механізму привода натискної плити у штанцювальному пресі. Поліграфія і видавнича справа. 2017. № 1 (73). С. 56-62.
 8. Полюдов О. М. Механіка поліграфічних і пакувальних машин : навч. посіб. Львів : УАД. 2005.
 9. Тир К. В. Механика полиграфических автоматов. М. : Машгиз, 1964.
 10. Прес штанцювального атомата: пат. 125459 Україна: МПК B26F 1/14, B26F 1/38, B31B 50/14B, F16H 13/08 / Шахбазов Я. О., Четербух О. Ю., Стецько А. Є. № а202008402; заявл. 28.12.2020; опубл. 09.03.2022. Бюл. №10. 4 с.
 11. Шахбазов Я. О., Четербух О. Ю., Широков В. В., Паламар О. О. Механізм приводу натискної плити плоского штанцювального преса. Поліграфія і видавнича справа. 2020. № 1. С. 112-120.