кінетика екстрагування

КІНЕТИКА ЕКСТРАГУВАННЯ ЦІЛЬОВИХ КОМПОНЕНТІВ З МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ В КОЛОННИХ АПАРАТАХ

Запропоновано методики для прогнозування кінетики вилучення цільового компоненту з мінеральної сировини різної дисперсності для прямотечійних та протитечійних колонних екстракторів. Для аналізу роботи різних промислових апаратів, процеси екстрагування яких здійснюються в шарі, можна використовувати методику, засновану на питомій продуктивності. Досліджено кінетичні закономірності вилучення Al2O3 з бокситових спеків, сірки з сірчистих руд, а також використані дані активн протитечійних екстракторів з області гідрометалургійних заводів України.

Масообмін в системі «тверде тіло-рідина»: механізм та кінетика процесу екстрагування

Вивчено механізм та кінетику вилучення цільових компонентів з мінеральної сировини (сульфуру з сірчаної руди тетрахлоретиленом, Al2O3 з бокситових спеків NaOH, міді з руди та малахіту хлорною кислотою), а також з олій (з амаранту, гібриду амаранту та рижію органічними розчинниками). Проведено експериментальні дослідження для підтвердження дифузійного характеру вилучення цільових компонентів з мінеральної сировини. Визначено коефіцієнти дифузії для мінеральних зразків.

ЕКСТРАКЦІЙНЕ ВИЛУЧЕННЯ ОЛІЇ З НАСІННЯ СОНЯШНИКА, МЕХАНІЗМ ТА КІНЕТИКА ПРОЦЕСУ

Наведено результати досліджень вилучення олії з неподрібненого та подрібненого насіння соняшника різних фракцій методом екстрагування. Досліджено механізм екстрагування та кінетику процесу. Показано, що процес вилучення олії з насіння соняшника складний і складається як з внутрішньо-дифузійного так і зовнішньо-дифузійного перенесення олії. Вказано, що процес є аналогічним екстракційному вилученню цільових компонентів з насіння більшості видів рослинної сировини.

Кінетика екстрагування олії з насіння рижію посівного

Oil extraction kinetics from false flax (Camelina sativa) seeds that can be used as the raw material for biodiesel production has been studied. Results obtained in experiments enable to receive a high quality competitive raw material for derivation of biodiesel that satisfies the quality standards. Вивчено кінетику екстрагування олії з насіння рижію, яка може бути використана як сировина для виробництва біодизеля.

Методика розрахунку прямотечійного та протитечійного екстракторів для екстрагування цільових компонентів з шару пористих структур

This paper is devoted to the method of extraction unit calculation of periodical action for direct flow and return flow of extraction processes based on an analysis of the kinetics of extraction of components of the porous structures of minerals and seeds plant material under a constant driving force. Запропонована методика розрахунку прямотечійного та протитечійного екстракторів безперервної дії на основі аналізу кінетики екстрагування цільових компонентів з пористих структур мінеральної сировини та насіння рослинної сировини в умовах постійної рушійної сили.