Методика розрахунку прямотечійного та протитечійного екстракторів для екстрагування цільових компонентів з шару пористих структур

Authors: 

Семенишин Є.М., Римар Т.І.

Національний університет “Львівська політехніка”, 1кафедра хімічної інженерії, 2кафедра теплотехніки та теплових електричних станцій  

This paper is devoted to the method of extraction unit calculation of periodical action for direct flow and return flow of extraction processes based on an analysis of the kinetics of extraction of components of the porous structures of minerals and seeds plant material under a constant driving force. Запропонована методика розрахунку прямотечійного та протитечійного екстракторів безперервної дії на основі аналізу кінетики екстрагування цільових компонентів з пористих структур мінеральної сировини та насіння рослинної сировини в умовах постійної рушійної сили. 

1. Є.М. Семенишин, Р.В. Стадник. Механізм та кінетика екстрагування олії з амаранту в умовах нерухомого шару // Вісник Нац. техн. університету ХПІ. – 2011. – Вип. 58. – С. 51 – 55.        2. Семенишин Е.М. Теоретические основы извлечения твердого вещества в условиях прямотока и противотока // Хим. Технология. – 1980 – № 5. – С. 60 – 62. 3. Семенишин Е.М. Кинетика извлечения твердого вещества в условиях прямотока и противотока // Хим. Технология. – 1983. – № 5. – С. 38 – 40. 4. Семенишин Є.М., Стадник Р.В. Кінетика екстрагування олії з насіння амаранту та ріпаку в умовах рухомого шару // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – 2012. – Вип. № 4.1, Т. 1 – С. 129 – 133.