коефіцієнт рефракції

Моделювання середовищ із заданим коефіцієнтом заломлення на основі характеристик розсіяння електромагнітного поля

Для створення середовища із заданим коефіцієнтом заломлення пропонується поєднання асимптотичного підходу до розв’язання відповідної дифракційної задачі та числового розв’язування отриманих інтегральних рівнянь. Близький до заданого коефіцієнт заломлення формується за рахунок зміни електрофізичних і геометричних параметрів малих включень у задане середовище. Початкову дифракційну задачу розв’язано за припущення ka > , де a – розмір окремого включення, а d – відстань між ними. На поверхні малих включень задано граничні умови імпедансного типу.

Визначення вертикального градієнта температури геодезичним методом при нейтральній стратифікації в приземному шарі повітря

Дослідження залежності коефіцієнта рефракції від метрологічних елементів при нейтральній стратифікації

Експериментальні спостереження з метою дослідження залежності коефіцієнта рефракції від метеорологічних чинників проводилися на мережі тріангуляції навчального геодезичного полігону Львівського політехнічного інституту в різні періоди серпня та вересня.