комп’ютерна графіка

Інтерактивні демонстрації в інформаційних технологіях

Показано, що самостійну навчальну та дослідницьку діяльність студентів можна активізувати через застосування різних форм і методів навчання за допомогою електронних навчальних посібників, що містять інтерактивні демонстрації, та залучення студентів до проведення відповідних нескладних дослідів. Для прикладу розглянуто електронний курс з комп’ютерної графіки, а саме вивчення концепцій колірних моделей.

Алгоритм розміщення фігур на площині з використанням графічного процесора

In research it was developed placement algorithm with usage of graphic processor. Also it was designed and realized system that uses shader domain of graphic processor for speeding-up of placement tasks computations.