Інтерактивні демонстрації в інформаційних технологіях

1
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Показано, що самостійну навчальну та дослідницьку діяльність студентів можна активізувати через застосування різних форм і методів навчання за допомогою електронних навчальних посібників, що містять інтерактивні демонстрації, та залучення студентів до проведення відповідних нескладних дослідів. Для прикладу розглянуто електронний курс з комп’ютерної графіки, а саме вивчення концепцій колірних моделей.

1. Koppelman H. Active learning in asynchronous distance education. IADIS International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2009).

2. Пічугін М. Ф. Комп’ютерна графіка: навч. посібник. / М. Ф. Пічугін, І. О. Канкін, В. В. Воротніков – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 346 с.

3. Дослідження дифракції // [Електрон. ресурс]. Режим доступу: https://youtu.be/IXFDdyffOMQ.

4. Alexander P. Mazzolini, Peter J. Cadusch. A simple, low-cost demonstration of wavelength division multiplexing. Am. J. Phys. 74, 419 (2006).

5. Демонстрація роботи схеми // [Електрон. ресурс]. Режим доступу: https://youtu.be/aw78G-daPv0.

6. Atmel Studio 6 // [Електрон. ресурс]. Режим доступу: http://www.atmel.com/Microsite/atmel_studio6/

7. John Morton. AVR: An introductory course // Newnes 2002, ISBN 0-7506-5635-2

8. Welcome to Proteus Design Suite Version 8.3 // [Електрон. ресурс]. Режим доступу: http://www.labcenter.com/index.cfm .