концентрування

OPTIMUM COLLECTION AND CONCENTRATION STRATEGIES OF HYDROBIONTS EXCESS BIOMASS IN BIOLOGICAL SURFACE WATER PURIFYING TECHNOLOGIES

The analysis of perspective collection and concentration technologies of excess biomass in the technologies of wastewater and surface water biological treatment with the use of aquatic organisms has been carried out. The scheme of a life cycle of the aquatic organisms in wastewater and surface water treatment technologies has been proposed. The analysis of technological approaches for biomass collection of three types: aquatic plants and macroalgae; aquatic plants with a developed root system and microalgae of aquatic organisms has been carried out.

HANDLING THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY WASTE IN UKRAINE AND THE UA

The prospects of the pharmaceutical industry development are closely connected with scientific and technological progress. In Ukraine, handling hazardous medical waste is an open question. The rapid development of pharmacy in recent years has created and increased the possibility of the generation and accumulation of pharmaceutical waste at the enterprises and in the environment. Only a few enterprises deal with medical waste disposal. Medical waste recyclingrequires an extremely high level of attention and carriesgreat risks associated with handling this medical waste.

Швидкість випаровування компонентів з розчину сульфатної кислоти за її концентрування у потоці повітря

Запропоновано методику експериментального визначення швидкості випаровування компонентів з розчину сульфатної кислоти за її концентруванні у потоці нейтрального газу. За допомогою цієї методики встановлена залежність швидкості випаровування від складу розчину кислоти. Виявлено критичне значення масової частки води у розчині, за якої змінюється характер цієї залежності. Отримано емпіричне рівняння для наближеного розрахунку швидкості випаровування компонентів з розчину кислоти в потік повітря.

Вогнегасна концентрація порошку в привибійному просторі тупикового вироблення

A method for the determination and the results of theoretical studies of concentration and time of filing extinguishing powder based on air flow coming from the vent pipe in bottom hole space deadlock output.

Розроблення математичних моделей зовнішнього масообміну в умовах віброекстрагування із рослинної сировини

Представлено результати розроблення математичних моделей зовнішнього масообміну при вилучені цільових компонентів із рослинної сировини, а також математичних моделей для визначення мінімального часу досягнення рівноважного стану системи та поточної концентрації розчинної речовини, — для їх застосування при оптимізації роботи твердофазової екстракційної апаратури.