кордієрит

Механізм формування твердих розчинів в кордієрит-мулітових скломатеріалах при їх ситалізації

Встановлено актуальність розроблення високоміцних склокристалічних покриттів за ресурсозберігаючою технологією при створенні елементів захисної дії. Проаналізовано механізм структуроутворення в магнійалюмосилікатних стеклах за умов термічного оброблення. Обґрунтовано вибір системи та розроблено модельні стекла та склокристалічні матеріали на їх основі. Досліджено закономірності впорядкованості структури та формування фазового складу склокристалічних матеріалів за їх ситалізації.

Склоутворення й властивості стекол у системі MgO-BaO-B2O3

Досліджено склоутворення в малоборній області системи MgO-BaO-B2O3 (вміст B2O3 ≤ 50 мол. %). Встановлено взаємозв'язок між властивостями стекол (щільність, теплове розширення, температура початку розм'якшення, питомий об'ємний опір) та їх хімічним складом.