кристалофазовий склад

Дослідження сухих будівельних сумішей для промислових підлог

In this paper prescriptions of dry building mixes for industrial floors were developed. Main indicators for such material are enough spreadability of fresh mixture during certain period of time, needed for its enclosing, high early strength, minimal deformation of hardened material. Technology of industrial floors construction in buildings with high loading is showed. Investigation of quartz sand with different granulometry on physical and mechanical properties of dry building mix for industrial floors is conducted.

Вивчення керамічних пігментів шпінельного типу з використанням шлаку алюмінотермічного виробництва феротитану

У статті розглянуті результати теоретичних і експериментальних досліджень з отримання керамічних пігментів синьої колірної гами зі структурою шпінелі на основі шлаку алюмінотермічного виробництва феротитану. Встановлена послідовність протікання фізико-хімічних процесів, які обумовлюють формування заданих кристалічних фаз при випалі шлакoвмісних пігментів. Вивчений вплив концентрації оксиду кобальту і температури випалу дослідних пігментів на їх оптико-колірні показники. Показана перспективність використання розроблених пігментів для забарвлення глазурних покриттів.