криві капілярного тиску

Удосконалення методики визначення фільтраційних параметрів порід-колекторів

Запропоновано методику визначення фазової проникності для нафти і води та абсолютної газопроникності, яка передбачає послідовне проведення на зразках сипучих порід і пробах шламу, попередньо ущільнених під дією ефективного тиску до пластових (геодинамічних) умов, капіляри­метричних досліджень та інтерпретацію отриманих залежностей із розрахунками фільтраційних параметрів. У разі відсутності експериментальних вимірів проникності, або неможливості їх здійснення через технічні причини, реалізація цього варіанта методики дає змогу значно розширити область її застосування.

Удосконалення методики диференційованого визначення коефіцієнта витіснення пластової води промисловими стоками

Мета. Сьогодні відсутня аргументована методика диференційованого визначення коефіцієнта витіснення пластової води залежно від фільтраційних властивостей порід-колекторів, що є істотним недоліком.