ландшафт

ОЗЕЛЕНЕННЯ ЛЬВОВА: ПОГЛЯД КРІЗЬ ІСТОРІЮ

У статті за допомогою методу історичного аналізу досліджено розвиток міських озе­ленених територій Львова, виділено основні періоди розвитку, що тісно пов’язані з історичними подіями у місті, виявлено чинники впливу на формування кожного з них. На основі статистичних даних щодо озеленених площ, площі міста і кількісті населення досліджено певні особливості кожного періоду.

 

 

ТРАДИЦІЯ ТА КОНТЕКСТ В ОСВІТІ МАЙБУТНІХ АРХІТЕКТОРІВ

Досліджено питання, які стосуються формування архітектурних об’єктів у міських просторахі у природних просторах, де оточення – контекст – відносини із природою і збудованим середовищем створюють важливий функціональний і просторовий зв’язок.

SIMILAR URBANISTIC APPROACH TO FOUNDATION OF THE EARLY MIDDLE AGE CITIES (UP TO 13th CENTURY) IN POLAND AND IN UKRAINE

The visual image of the architectural environment of historical cities in Poland and Ukraine significantly differs in the last centuries. Nevertheless, it has not been the constant feature. The research is devoted to the search for common compositional principles of forming early medieval cities in Poland and Ukraine in order to adequately assess their contribution to the world culture.

Методологія еколого–ландшафтного моніторингу порушених земель (на прикладі Роздільського кар’єру)

Проаналізовано умови виникнення і розвитку моніторингу як комплексного науково-інформаційної системи спостереження за різними природними та антропогенними об'єктами та явищами. Запропоновано методику здійснення еколого-ландшафтного моніторингу порушених земель в процесі відкритих промислових розробок родовищ самородної сірки.