логістична система

Логістичний потенціал: до питання термінології

Наголошено на важливості впорядкування української термінології з логістики та управління ланцюгами постачання. Поповнено науковий дискурс щодо терміна «логістичний потенціал». Здійснено порівняльний та критичний аналіз змісту наукового поняття «логістичний потенціал» з наявних напрацювань вітчизняних наукових шкіл та запропоновано уніфікований термін «логістичний потенціал», придатний до подальшої кодифікації в термінологічному словнику з логістики та управління ланцюгами постачання.

Connetions between theaccounting information system and the logistics system of the economic entity

The aim of this study is to identify similarities between the accounting information
system and the logistics system of an individual economic entity. The background for this type
of analysis is provided by the characteristics and the role of the individual information
company where the key role regarding the economic information is played by accounting. The
presentation of the main characteristics and functions of accounting as well as the definition of
the notion and the characteristics of logistics will be followed by the answer to the question