мареограф

Зміни абсолютного рівня моря на мареографічній станції у Владиславові на основі даних часових рядів з використанням різних пакетів програмного забезпечення

У цій статті представлено геоцентричні зміни рівня моря на мареографічній станції у Владиславові (північний захід Польщі). Ці зміни були розраховані на основі даних часових рядів GNSS та мареографічних спостережень. Для оцінки геоцентричного тренду зміни рівня моря використовувалися різні пакети програмного забезпечення, такі як Hector, GITSA, GGMatlab та Statistica. Результати показують, що зазначені програмні пакети дають подібні значення абсолютних змін рівня моря у Владиславові і оцінюються приблизно в 3 мм на рік.

Аналіз результатів визначення швидкостей вертикальних рухів земної кори берегової лінії Європи за даними мареографічних та GNSS-спостережень

Мета. Мета виконаного дослідження – виявлення та дослідження розбіжностей у визначенні швидкостей вертикальних рухів земної кори (ВРЗК) Європи за допомогою двох незалежних методів – мареографічних та GNSS-спостережень. Методика. За результатами обчислення середніх швидкостей ВРЗК з використанням мареографічних (±) та GNSS-спостережень (±) виконано інтерполяцію швидкостей вертикальних рухів ( та ) в рівномірно розташованих точках уздовж берегової лінії Європи (через кожні 10 км) та визначено їхні середньоквадратичні похибки ( та ).