маркетингові комунікації

Дослідження тенденцій розвитку ринку молочних продуктів України на напрями активізації маркетингової діяльності на ньому виробників сиру

Молокопереробна галузь впливає на добробут та здоров’я населення України, про- довольчу безпеку. Визначено, що вітчизняний ринок молокопродуктів характеризується гострою конкуренцією, незважаючи на зменшення кількості молокопереробних підпри- ємств у 2022 р. за зростання цін на їхню продукцію та зменшення обсягів виробництва. Встановлено, що у молокопереробній галузі України на виробництво сиру припадає близько 10 % обсягу виробництва молокопродуктів.

Сувенірна реклама як фактор впливу на поведінку споживача

Охарактеризовано вплив різних факторів, контрольованих та неконтрольованих з боку підприємства, на поведінку споживача. Детально розглянуто основні категорії сувенірної продукції. Наведено основні переваги сувенірної реклами та визначено користь від її використання. Подано структуру надходження сувенірів на ринок України. Систематизовано технології нанесення зображення на сувеніри. За результатами досліджень сформовано порівняльну таблицю додаткових послуг на найбільших автозаправних комплексах Львівщини.

Marketing communications as a necessary prerequisite for efficient work of a philharmony

The purpose of the article is to summarize the peculiarities of marketing communications in the field of culture and arts and philharmonic in particular, to consider the financial component of the activities of the philharmonic and to propose measures for its improvement. Analyze modern creative means and tools of communication marketing and adapt them for activities of philharmonic. The article investigates that organizations of the sphere of culture and arts and philharmonic society, in particular, operate in conditions of instability, great competition and uncertainty.

Marketing communication strategies of polish enterprises in eu markets (chosen aspects)

Development of business operations in international markets cannot happen without marketing communications as prerequisite for acquiring and maintaining successful business relationships. Polish enterprises focus on communication with institutional stakeholders. While relatively narrow in their tool choice, those processes take advantage of new media, adapt well to local conditions and stages in relationships with partners, and produce satisfactory level of effectiveness.