Сувенірна реклама як фактор впливу на поведінку споживача

2020;
: pp. 119 - 126
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра маркетингу і логістики
2
Національна академія друкарства

Охарактеризовано вплив різних факторів, контрольованих та неконтрольованих з боку підприємства, на поведінку споживача. Детально розглянуто основні категорії сувенірної продукції. Наведено основні переваги сувенірної реклами та визначено користь від її використання. Подано структуру надходження сувенірів на ринок України. Систематизовано технології нанесення зображення на сувеніри. За результатами досліджень сформовано порівняльну таблицю додаткових послуг на найбільших автозаправних комплексах Львівщини. Охарактеризовано вигоду від використання програм лояльності більшості автозаправних комплексів. Аргументовано необхідність використання сувенірної реклами на автозаправних комплексах.

 1. Цимбал І., Василькевич Л.О. (2012) «Система показників кількісно-якісної оцінки поведінкових реакцій споживачів на ринку підприємств туристичної сфери», Ефективна економіка, № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=938 (дата звернення : 05. 10. 2020).
 2. Бихова О. М. (2012) Роль бренда в організації інтегрованих маркетингових комунікацій. БІЗНЕСІНФОРМ. № 2. С.191-193
 3. Гасимова М. Е. (2016) «Дослідження факторів, що впливають на споживчий вибір», TRAEKTORIÂ NAUKI / PATH OF SCIENCE, Vol. 2, No 12. С. 640-644.
 4. Сувенірна продукція завжди буде нагадувати про вас, вашим клієнтам. URL: https://drukarka. com.ua/service/souvenirs (дата звернення : 23. 09. 2020).
 5. Про тенденції на рекламно-сувенірному ринку. URL: http://printus.com.ua/article/read/1948 (дата звернення : 27. 08. 2020).
 6. Сувенірна продукція з логотипом. URL:https://uagroup.com.ua/ua/about-us (дата звернення : 15. 09. 2020).
 7. В.М. Кобєлєв, Д.С. Дятлова (2014). Сувенірна продукція як один із важливіших засобів реклами для компанії. Вісник НТУ «ХПІ». № 34 (1077). с. 133-138
 8. Сувенірна реклама: переваги та недоліки. URL: http://readonline.com.ua/items/30509-suvenirna- reklama-perevagi-ta-nedoliki/ (дата звернення : 12. 09. 2020).
 9. Види друку. URL: http://www.ch-k.com.ua/public_html/ua/types.html#rizog (дата звернення : 25.09. 2020).
 10. Сувенірна продукція. URL: https://st-print.com.ua/suvenirna-produktsija/ (дата звернення : 26.09.2020).
 11. О. О. Сарапулова, В. П. Шерстюк (2013) «Технологічні особливості нанесення нанофотонних елементів паковань трафаретним способом друку», Технологія і техніка друкарства, №. 3. С. 18-26. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Titd_2013_3_6.pdf (дата звернення : 2. 09. 2020).
 12. Гаврилюк А. М., Данник К. О. (2015). Сувенірний брендинг в Україні як маркетинговий інструмент етнотуристичної промоції території. Електронне наукове фахове видання «Державне управління: удосконалення та розвиток». № 2.URL:http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=838 (дата звернення : 23.08. 2020).