масовіддача

Кінетичні закономірності та математичне моделювання розчинення калій хлориду

Досліджено процес розчинення частинок калій хлориду в апараті з механічним перемішуванням дволопатевою мішалкою та визначено коефіцієнт масовіддачі. Експериментальні результати узагальнено критеріальною залежністю. Підтверджено незалежність коефіцієнта масовіддачі від діаметра твердих частинок. Розглянуто протитечійний процес розчинення калійної солі у двох апаратах з механічним перемішуванням. Розроблено математичну модель для протитечійного розчинення та визначено ефективність даного процесу.

Кислотний гідроліз та осадження етанолу для екстракції глюкоманнану з клубнів amorphophallus oncophyllus

Досліджено екстракцію глюкоманнану з муки сирих клубнів кислотним гідролізом та осадженням етанолу. Досліджено вплив концентрації кислоти, температури та часу й розроблена кінетична модель процесу та її параметри оцінені на основі експериментальних даних. Отримані нові дані щодо виходу та чистоти глюкоманнану за різних умов.

Розчинення полідисперсної твердої фази у газорідинному потоці

Досліджено процес розчинення полідисперсної твердої фази у газорідинному
потоці. Зокрема досліджено розчинення одинарних частинок K2SO4 у зваженому стані і
визначено коефіцієнт масовіддачі β. Наведено схему експериментальної установки.
Побудовано графічну залежність розподілу частинок за їх діаметром. Підтверджено
незалежність коефіцієнта масовіддачі від діаметра частинок під час розчинення у
газорідинному потоці. Виконано теоретичний розрахунок розчинення полідисперсної