математичні моделі

Управління інтелектуальним роботом для виконання операцій в обмеженому просторі

Розглянуто кінематичні схеми спеціалізованих інтелектуальних роботів та математичні моделі для управління їх рухом.

Прогнозування ризиків кредитування фізичних осіб за математичними моделями

In the Paper modern approaches to mathematical modeling of retail crediting process have been considered. The necessity to construct specialized decision support systems on the basis of system analysis principles in crediting potential clients was recognized. Advantages of such systems are possibilities to implement effective preliminary data processing, use several alternative methods to estimate clients’ status and set of quality criteria on each stage of data analysis.

Розроблення математичних моделей зовнішнього масообміну в умовах віброекстрагування із рослинної сировини

Представлено результати розроблення математичних моделей зовнішнього масообміну при вилучені цільових компонентів із рослинної сировини, а також математичних моделей для визначення мінімального часу досягнення рівноважного стану системи та поточної концентрації розчинної речовини, — для їх застосування при оптимізації роботи твердофазової екстракційної апаратури.