медичний заклад

Підвищення ефективності механізмів управління закладами сфери охорони здоров'я

Узагальнено теоретичні засади державних та внутрішньогосподарських механізмів управління закладами сфери охорони здоров’я, проаналізовано наявні теоретико-методологічні засади їх побудови та практичну дієвість у сучасних умовах. Наведено деякі приклади зарубіжної практики й оцінено пропоновані в дослідницьких працях українських науковців пропозиції щодо системних змін управлінських технологій та можливості їхнього впровадження медичними закладами. Досліджено базові засади аналітичної оцінки ефективності функціонування механізмів та їхню дієвість в управлінні закладами галузі.

The simulation modeling of external and inner logistic of medical institution

The logistics aspects of medical institution have been considered. Approach’s classification of simulation model’s creation of inner and external logistics has been formed. The medical institution’s simulation model of inner and external logistics structuring has been realized. The parameters’ of simulation model’s forming have been determined. The two fundamentally different approaches to simulation model’s forming according to specific character of posed tasks have been suggested. The scheme of receiving, transformation and data’s output for simulation model’s creation was developed.