механізми

Особливості інформаційного та громадського механізмів формування та реалізації державної політики у сфері охорони дитинства в Україні

Розглянуто інформаційний та громадський механізми формування та реалізації державної політики у сфері охорони дитинства в Україні. Зосереджено увагу на з’ясуванні сутності та особливостей цих механізмів. Зазначено, що потрібно запровадити нові підходи щодо захисту прав дитини та якісно удосконалити національну систему державно-громадського контролю та моніторингу у сфері охорони дитинства, якнайповніше використовувати громадський потенціал.

Підвищення ефективності механізмів управління закладами сфери охорони здоров'я

Узагальнено теоретичні засади державних та внутрішньогосподарських механізмів управління закладами сфери охорони здоров’я, проаналізовано наявні теоретико-методологічні засади їх побудови та практичну дієвість у сучасних умовах. Наведено деякі приклади зарубіжної практики й оцінено пропоновані в дослідницьких працях українських науковців пропозиції щодо системних змін управлінських технологій та можливості їхнього впровадження медичними закладами. Досліджено базові засади аналітичної оцінки ефективності функціонування механізмів та їхню дієвість в управлінні закладами галузі.

State Regulation and Strategic Development Management of Enterprises of State Sector: Methods and Mechanisms Improvement

In this article, conceptual frameworks and practically used regulating instruments, methods and mechanisms of state regulation of strategic development of public interest enterprises of the national economy are summarized and analyzed. The matter of concepts, which form specifically directed towards strategic development of bodies of state administration in modern world’s usage, are evaluated from the perspective of Ukrainian economy.