метакрилонітрил

1,3-butadiene and methacrylonitrile obtaining using oxidative conversion of C4 olefins over Fe-Te-Mo-Ox catalyst promoted with BaCl2

The effect of BaCl2 promotor on the catalytic properties of Fe-Te-Mo-Ox catalyst of joint oxidative dehydration and oxidative amonolysis of C4 olefins has been examined. The optimal composition of promoted catalyst has been established taking into consideration methacrylonitrile and butadiene yields. The process kinetics has been investigated

The use of isobutyl alcohol for methacrylate synthesis

Methyl methacrylates synthesis via oxidative conversion of isobutyl alcohol has been investigated in accordance with different schemes. The possibility of its use as an alternative raw material instead of isobutylene and tert-butyl alcohol has been established. Using the scheme isobutyl alcohol  methacrylonitrile  methyl methacrylate the product with ultimate yield of 64.8 % has been obtained. Taking into consideration the recirculation of unreacted methacrolein the yield is 81.9 %. This scheme may be recommended for industrial application.

Вплив солей барію на фізико-хімічні та каталітичні властивості Fе-Te-Мо-Ох каталізатора реакції окиснювального амонолізу ізобутилового спирту

Досліджено вплив солей барію (нітрат, сульфат, хлорид) на фізико-хімічні і каталітичні властивості Fe:Te:Мо (1:0,85:1) оксидного каталізатора реакції окиснювального амонолізу ізобутилового спирту (ІБС) в метакрилонітрил (МАН). Встановлено, що кращим за виходом МАН є каталізатор (Кт), промотований ВаСІ2 (Ва/Мо = 0,1). Показано, що промотори збільшують питому поверхню (Sп) Кт та впливають на його поверхневу кислотність, що покращує ефективність каталізатора в реакції окиснювального амонолізу ІБС в МАН.