метакрилова кислота

Епоксидні композити з натуральним наповнювачем карбонатом кальцію. 2. Одержання епоксидних композитів у присутності монометакрилової похідної епоксидної смоли epidian-6

На основі епоксидної смоли Epidian-6 і метакрилової кислоти синтезована монометакрилова похідна епоксидної смоли Epidian-6, яка містить вільну епоксидну та метакрилову групу (ММАПЕС). Підтверджено структуру ММАПЕС з використанням ІЧ-спектроскопії. Встановлена термічна стабільність ММАПЕС. Вивчено структурування ненаповнених та наповнених СаСО3 епокси-олігомерних сумішей в присутності ММАПЕС. З використанням ІЧ-спектроскопії встановлено хімізм формування сумішей на основі Epidian-5, олігоестеракрилату ТГМ-3, ММАПЕС і поліетиленполіаміну.

Одержання та характеристика полімерів з «молекулярними відтисками» для селективного розпізнавання серотоніну

Одержано полімери «з молекулярними відтисками» (молекулярно імпринтовані полімери, MIП) для високоселективного розпізнавання серотоніну. Як мономери для одержання МІП застосовано використано акриламід, метакрилову кислоту та метакриламид. Проведено полімеризацію функціональних мономерів з диметакрилатом етиленгліколю, діакрилатом 1,4-бутандіолу і триметилпропантриакрилатом з серотоніном. Видалення серотоніну з MIП проводили за допомогою суміші метанол/оцтова кислота (4:1). Синтезовано неімпринтовані полімери (НІП) без серотоніну.

Одержання інден-кумаронових смол з легкої фракції кам‘яно-вугільної смоли 1. інден-кумаронові смоли з карбоксильними групами

Коолігомеризацією ненасичених сполук, що містяться в легкій фракції кам‘яновугільної смоли (ЛФКВС) та її фракції, що википає за температур 423–463 К (ІКФ) з додаванням промислових мономерів розроблений метод одержання інде-кумаронових смол (ІКС) з карбоксильними групами. Як промислові мономери вивчені стирол, малеїновий ангідрид, гліцидилметакрилат та метакрилова кислота. Як ініціатор реакції вивчено 2,2`-азо-біс-(2-метилпропіонітрил) у вигляді 0,2М толуольного розчину.

Монометакрилатна похідна епоксидної смоли ЕД-24 та її застосування

Хімічного модифікацією епоксидної діанової смоли ЕД-24 метакриловою кислотою синтезована похідна смоли, що містить одночасно метакриловий фрагмент та вільну епоксидну групу. Структура синтезованого продукту підтверджена ІЧ-спектроскопічними дослідженнями. Дериватографічними дослідженнями встановлена термічна стабільність синтезованої сполуки. Запропановано використовувати метакрилатну похідну епоксидної смоли ЕД-24 як компонент епокси-олігоестерних та бітум-полімерних сумішей..

Кінетика реакції конденсації альдолом газофазної пропіонової кислоти з формальдегідом на каталізаторі B2O3-P2O5-WO3 / SiO2

Встановлено основні кінетичні закономірності реакції альдольної конденсації пропіонової кислоти з формальдегідом у газовій фазі на B2O3-P2O5-WO3/SiO2 каталізаторі. Запропоновано кінетичні рівняння та розраховано кінетичні параметри. Створена кінетична модель, яка непогано описує реакцію конденсації пропіонової кислоти з формальдегідом на запропонованому каталізаторі.

Хімічна модифікація полігліциділфеноло-формальдегідного олігомеру метакриловою кислотою

Хімічною модифікацією полігліциділфеноло-формальдегідних олігомерів (ПГФФО) метакриловою кислотою (МАК), з використанням як каталізатора бензилтриетиламоній хлористого, синтезований новий олігомер, який у бічних відгалуженнях містить ненасичені подвійні зв’язки. Вивчено вплив температури і часу на швидкість протікання реакції між ПГФФО і МАК. Розраховані ефективні константи швидкості такої реакції та розрахована енергія активації.