метеостанція

Implementation of The Weather Station Software on A Microprocessor Platform Using .NET Technology

The article presents an implementation of the weather station software on a microprocessor platform using .NET technology. The system consists of a hardware module that collects weather data, a microprocessor platform that processes data, and a software application that visualizes and stores data. The software system is designed using the .NET platform, which provides an environment for software de- velopment. The system uses a web interface that allows users to access the weather from anywhere with a web browser.

Принципи побудови метеостанції для спостереження за мікрокліматом у приміщенні на платформі Arduino

У роботі представлено принципи побудови метеостанції для спостереження за мікрокліматом у приміщенні на платформі Arduino. Розглянуто платформу для розробки та середовище для програмного забезпечення. Змодельовано віртуальну схему метеостанції. Опи- сано основні функції складових компонентів, показано їхнє підключення до мікроконтролера. Розглянуто процес прошивки мікроконтролера, описано алгоритм роботи системи та розроблено його схему електричну функціональну. Описано налаштування метеостанції та представлено інструкції для користування. Наведено результати тестування приладу.

Застосування коефіцієнта географічної висоти для визначення вітрових навантажень у гірських районах Закарпатської області

The paper presents methods and results of computation of the geographical height to determine wind load Calt according to 9 weather stations Transcarpathian region. For DBN B.1.2-2: 2006 geographical factor is used to calculate the height of wind pressure when placing building project: at an altitude of 0.5 km it is 1, at an altitude of more than 0.5 km – given by Calt = 4H-1.