методи оцінки

Ефективність публічного управління та адміністрування: проблеми та напрями вдосконалення процесів оцінювання

Розкрито змістові і системні критерії, які використовуються для встановлення ефективності у сфері публічного управління та адміністрування. Узагальнено основні підходи та проведено критичний аналіз методів визначення рівня ефективного і резуль- тативного функціонування органів публічного управління.

Models and methods for building web recommendation systems

Сучасна мережа Інтернет містить велику кількість веб-сайтів і сторінок на кожному веб-сайті. Веб-систему рекомендацій (рекомендаційну систему для веб- сторінок), як правило, втілюють на веб-серверах і використовують для даних, отриманих зі збірки проглянутих веб-шаблонів (неявні дані) чи реєстраційних даних користувачів (явні дані). Розглянуто методи і алгоритми рекомендаційних веб-систем, основаних на технології видобування даних (веб-аналіз).

Accounting policy for unfinished production

In the article the problem of accounting policies of work-in-progress are researched.
Work-in-progress is one of the key objects of accounting because it directly influence on
financial position and financial results of enterprise. Despite the possibility of using
alternatives in accounting and reporting, the problem of accounting policies of work-in-
progress becomes relevant.
In the article theauthors’suggestions in part of isolatingelementsof accounting
policiesregardingwork in progress are summarized. Due attentionis given toestimation of

Analysis state investment competition in Ukraine

The article reveals the essence of investment competition and presents research of macroenvironment of enterprises of construction industry. Proved that attracting investment in the development of the national economy stands pressing issue today, because investment activity and investment in the country is a basic factor in the development of all sectors and particularly capital intensive, that is, the construction industry.

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Узагальнено методологічні підходи до оцінювання економічного потенціалу та визначено їх базисну основу. Запропоновано використання функціонального підходу до оцінювання промислового потенціалу. Розглянуто методи оцінювання потенціалу, здійснено їх класифікацію. Обґрунтовано доцільність застосування економіко-математичних методів комплексного оцінювання промислового потенціалу.