МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Узагальнено методологічні підходи до оцінювання економічного потенціалу та визначено їх базисну основу. Запропоновано використання функціонального підходу до оцінювання промислового потенціалу. Розглянуто методи оцінювання потенціалу, здійснено їх класифікацію. Обґрунтовано доцільність застосування економіко-математичних методів комплексного оцінювання промислового потенціалу.

1. Мочалова Б. М., (1982) Экономический потенциал развитого социализма: монография., 278 с. 2. Клиновий Д. В., Пепа Т. В. (2006) Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України, навч. посіб. К.: Центр навч. літ., 728 с. 3. Балацкого О. Ф. (2006) Экономический потенциал административных и производственных систем: моногр. под ред. Сумы: ИТГ Университетская книга, 973 с. 4. Лапін Є. В. (2007) Економічний потенціал підприємств промисловості, Вісник СумДУ. Серія “Економіка”.  № 1 (Т. 2). 63–71.  5. Князь С. В. (2013) Формування і використання трансферного потенціалу інноваційного розвитку підприємства: автореф. дис., Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет “Львівська політехніка”, 52 c. 6. Подольчак Н. Ю., Яремко І. І., Сухай О. Є. (2013) Потенціал соціально-економічних систем національного господарства: монографія , Львів: Видавництво Львівської політехніки, 220 с. 7. Таранюк Л. М. (2014) Оцінка економічного потенціалу промислового підприємства при проведенні реінжинірингу бізнеспроцесів, Механізм регулювання економіки. № 2. 96–105.  8. Дьоміна В. М., Кіщак І.Т., Шевчук С.П., Штепа О.В. (2014) Оцінка експортного потенціалу Миколаївської області в контексті поглиблення зовнішньоекономічних зв’язків, Економічні науки, В.5.3 (112), 19–25. 9. Кравців В. С. (2013) Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія у 8 томах, НАН України. Інститут регіональних досліджень. Львів, 292 с. 10. Портна О. В. (2015) Методологічні засади оцінювання сукупного фінансового потенціалу країни, Актуальні проблеми економіки, №. 3. 106–112.