метрологічні характеристики

DEVELOPMENT OF LIQUID-IN-TUBE MICROTHERMOMETERS

Існує  низка  проблем,  які  повинна  вирішити  мікро-  й  нанотермометрія,  щоб  забезпечити  подальший прогрес  та  промислове  освоєння  виробництва  й  застосування  мікрооб’єктів. Найпершою  з  них  вважається  визначення підстав  застосування до цих  об’єктів поняття “температура” подібно до  того,  як  воно  застосовується до макрооб’єктів. Наступною  проблемою  є  оцінювання  змін  температури  контрольованого  об’єкта  внаслідок  акту  термометрування, причому незалежно від застосування контактних чи безконтактних методів. 

КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЗВ’ЯЗКУ

Розкрито основні етапи комплексної методики проведення метрологічної експертизи військової техніки зв’язку.  Реалізація  зазначених  етапів  комплексно  дає  змогу  мінімізувати  кількість  вимірювальних  параметрів  та встановити  раціональну  послідовність  їх  вимірювання,  що  зменшить  час  встановлення  технічного  стану  військової техніки  зв’язку,  а обґрунтування  значення ймовірності правильної оцінки  вимірюваного параметра допоможе  вибирати дешевші  засоби  вимірювальної  техніки  військового  призначення.  Виконано  експериментальне  дослідження  для підтвердження працездатно

Методика визначення термінів повірки засобів вимірювання за їх технічним станом

В статті запропонована методика для визначення термінів повірки засобів вимірювань по прогнозованому рівню стабільності (метрологічній надійності), що визначається по результатам попередніх і поточної повірок (атестацій) шляхом їх статистичного аналізу.У даній методиці в якості моделі для апроксимації моментних функцій випадкового процесу дрейфу МХ пропонується застосування оригінальних структурованих поліномів з вкладеними поліномами Чебишева, що задовольняють відомим умовам ортогональності.