міграція

Застосування синергетичних концепцій при дослідженні міграції у філософсько-правовому контексті

З’ясовано сутність понять “синергетичний ефект” та “синергія” та необхідність застосування синергетичних концепцій у дослідженні міграції. Визначено необхідність нового комплексу методів та поглядів на систему міграції: досліджувати її потрібно як цілісну єдність, утворену структурною упорядкованістю її складових елементів, для досягнення синергетичного ефекту. Констатовано, що на особливу увагу під час визначення системи міграції заслуговують ідеї синергетики.
 

Відповідальність за незаконну трудову міграцію: міжнародно-правові підстави

У статті проаналізовано поняття “незаконна трудова міграція”, визначено її правові підстави. Визначено та проаналізовано залежність виникнення незаконної трудової міграції від міжнародно-правових підстав, а також відповідальність за її вчинення.

DYNAMICSMODELING OF TRAFFIC-RELATED EXHAUST AEROSOLS

The results of analytical researches of migration processes and turbulent diffusion of exhaust  aerosols, produced by traffic flows within reserve technical lanes of highways are given. It is concluded that rotors, determined as some areas of the rotary motion of an aerosol, are always formed within the diffusion divergence field of turbulent flows of exhaust aerosol.

Проблеми та виклики соціальній політиці Європейського Союзу в контексті міграційної кризи

Досліджено проблеми та виклики соціальної політики ЄС у контексті міграційної кризи. Акцентовано увагу на тому, що збереження динаміки напливу біженців та подальша ескалація міграційної кризи у найближчій перспективі може стати причиною ще більшого зростання економічних видатків через необхідність фінансування соціальної політики ЄС, яке проводиться з бюджетів країн-членів, як наслідок – тягар міграційної кризи лягає на громадян-платників податків, які проживають у межах Європейського Союзу.

Сучасні підходи до вирішення міграційних проблем: архітектурна складова соціалізації мігрантів

Проаналізовано взаємозв’язок між архітектурним типом житла/розселення для мігрантів та інтеграцією такої категорії осіб у структуру корінного населення приймаючої держави. Основними завданнями пропонованої роботи є: розкрити зміст такого явища як міграція та пов’язаних з ним небезпек для розвитку людства і самих мігрантів; встановити взаємозв’язок між формами житла/розселення та процесом асиміляції мігрантів. Вироблено пропозиції щодо застосування архітектурних практик для соціалізації мігрантів.

Особливості функціонування та виклики розвитку ЄС у близькій перспективі(2017–2018 рр.)

Розглянуто новітні внутрішні та зовнішні загрози ЄС у близькій перспективі (2017–2018 рр.), що зумовлені глобальними, регіональними та локальними тенденціями світового розвитку та зміною політичних, економічних та безпекових пріоритетів ЄС у контексті підписання Римської декларації  2017 р. До загроз та викликів ЄС на близьку перспективу зараховано: гібридні наслідки агресії Російської Федерації в Україні, міграційну кризу в Європі, серію терористичних актів у європейських містах, непередбачувану політику новообраного президента США Д.

Процес міграції та адсорбції мінеральних добрив у ґрунті

The  influence  of  the  adsorption  process  of mineral  fertilizers  on  the  penetration  and retention  in  the  pores  of  the  soil  environment  of  various  components  of  fertilizers  was investigated. Experimental  researches  both  of  adsorption  properties  of  the  soil  environment and migration process of components of fertilizers in vertical soil profile were done.