міграція

Конспірологічна концепція світового джихаду як інструмент ісламізації Європи (науково-методична стаття)

У статті розкрито суть конспірологічної концепції світового джихаду як інструменту ісламізації Європи та досліджено її вплив на громадську думку в західноєвропейських країнах.

Вимушена міграція як наслідок порушених прав

Стаття  присвячена  розкриттю  питання  порушених  прав,  що  змушує  до  міграції,  – 
порушення  права  на  безпечне  для  життя  і  здоров’я  навколишнє  природне  середовище, 
належні,  безпечні  і  здорові  умови  праці,  проживання,  навчання,  свободи  політичних
переконань,  рівності  за  національною  ознакою,  розмежування  понять  вимушено
переселені  особи  та  вимушені  мігранти.  Обґрунтовано  визнання  першоосновою  для
причини вимушеної міграції, порушення прав людини та громадянина. 

Міграційні процеси в Україні та особливості соціального й політико-правового статусу мігрантів (на прикладі«російської» міграції часу імперських Росії та СРСР

Досліджено  історичні  аспекти  міграційних  процесів  в  Україну,  зокрема
особливості  соціального  й  політико-правового  статусу  мігрантів  на  прикладі
«російської» міграції  періоду  імперських  Росії  та  СРР.  Доведено,  що  росіяни  в  Україні
як  етнос  склався  в  результаті  міграційних  процесів.  Простежено  тенденції  зростання
чисельності,  напрями  розселення,  а  також  особливості  соціально-правового  статусу
українських  росіян.  З’ясовано  місце  російського  населення  в  етнічній  структурі

Міграційний чинник на головних етапах містобудування

У статті розглянуто активний вплив міграційного натиску (переміщень і розселення по території) на планувальну структуру поселень. Елементи системи розселення – центри, периферії, вуличні мережі, інженерні комунікації, житлові райони формують багаторівневі структури, які з’єднані функціональними і просторовими зв’язками. Містобудівний контекст у вивченні міграційних переміщень населення має на меті розробити механізм структурної реорганізації архітектурного середовища.

Інструменти обмеження перетину кордонів за умов європейської міграційної кризи (науково-дослідна стаття)

Метою дослідження є аналіз структури, ефективності та суспільно-політичного значення інструментів обмеження перетину кордонів у контексті Європейської міграційної кризи.

RESEARCH OF MIGRATION PATTERNS OF HEAVY METALS IN THE SOIL ENVIRONMENT IN THE AREA OF PHOSPHOGYPSUM STORAGE INFLUENCE

The paper is focused on the research of migration process of heavy metals in the soil environment in the area of phosphogypsum storage in Sumy region. In the profile of the gray forest soils the corresponding genetic horizons were identified. The various structures of compounds containing heavy metals were detected in the samples by the diffractometric analysis. The increased gross content of lead in comparison with the background concentration in allocated humus and illuvial horizons has been determined.

Свобода пересування як обов’язковий елемент системи міграції

Стаття присвячена розкриттю питання прогнозованості руху міграційної системи, що безпосередньо впливає на співдружність держав, толерантність та терпимість до мігрантів як обов’язкових елементів системи міграції, свідому їхню поведінку у напрямку дотримання правових норм та поваги до культури, ментальності населення приймаючої країни, яка також є елементом цієї відкритої системи, а також розгляду з синергетичного підходу елементів системи міграції в порядку самоорганізації кожного окремо та у взаємодії їх разом, та свободі пересуванню як невід’ємний елемент системи міграції.

Спонукальні причини міграції в сучасних умовах

Дослідженно міграційні процеси, що відбуваються в сучасному транзитивному суспільстві і по-різному впливають на розвиток і держав-донорів, і держав-реципієнтів. Розглянуто спонукальні причини міграції з позиції сьогодення. З’ясовано характерні особливості сучасних міграційних процесів, що відбуваються в Україні, в контексті євроінтеграції.

Міграційні процеси: поняття, сутність, сучасний стан

Розглянуто поняття, сутність, сучасний стан міграційних процесів. На основі міжнародно-правових актів проаналізовано термінологію, яку застосовують для визначення міграції та міграційних процесів. Характеризуються методологічні засади побудови моделі міграції на підставі концепцій та підходів, які існують у науковій літературі, особливості міграційних процесів, їх зв’язок з економічними, соціальними, демографічними, культурологічними і юридичними чинниками, взаємний зв’язок між імміграцією та еміграцією.

Адміністративно-правовий механізм міграційних процесів у сфері конфесійних відносин

Розглянуто особливості адміністративно-правового механізму міграційних процесів у сфері конфесійних відносин. Процес міграції у сучасних умовах потребує законодавчого регулювання у різних сферах суспільства. Особливе місце у міграційних процесах  посідає конфесійна міграція, адже кожна людина має право на свободу совісті та віросповідання у різних країнах.