мікропроцесор

Microprocessor Subsystem of the Smart House to Control the Multichannel Irrigation of the Room Plants

This article develops the principles of building an intelligent home microprocessor subsystem to control the multi-channel irrigation of houseplants. The relevance of this topic has also been substantiated. Currently, there is a small number of devices in demand with a comfortable user interface and timer, which allows to adjust the watering at any time of day. The advantages over other available analogs and the need to create a customized system have been investigated.

Принципи побудови метеостанції для спостереження за мікрокліматом у приміщенні на платформі Arduino

У роботі представлено принципи побудови метеостанції для спостереження за мікрокліматом у приміщенні на платформі Arduino. Розглянуто платформу для розробки та середовище для програмного забезпечення. Змодельовано віртуальну схему метеостанції. Опи- сано основні функції складових компонентів, показано їхнє підключення до мікроконтролера. Розглянуто процес прошивки мікроконтролера, описано алгоритм роботи системи та розроблено його схему електричну функціональну. Описано налаштування метеостанції та представлено інструкції для користування. Наведено результати тестування приладу.

Опрацювання результатів спостереження на основі наближеного методу порядкових статистик

Розглянуто питання побудови мікропроцесорної системи температурної стабілізації групової міри електрорушійної сили. Розроблено структурну схему в якій реалізовано алгоритм температурних поправок до нормованих значень електрорушійної сили нормальних елементів. Здійснено моделювання роботи окремих функціональних вузлів та проведено розрахунок параметрів основних елементів системи. Представлені результати експериментальних досліджень. Використання розробленої системи температурної стабілізації в груповій мірі Х489 дозволяє відтворювати одиницю електрорушійної сили з точністю +- 1мкВ.